ADATVÉDELEM - Haluskaház

Frankó tanya - Haluskaház
Frankó tanya - Haluskaház
Tartalomhoz ugrás
Mi számít személyes adatnak?
A honlap működése során a felhasználó által megadott név, cím, e-mail cím, telefonszám, a felhasználó azon IP címe, amelyről bejelentkezett, vagy önként megadott saját honlapjának címe. Ezen kívül a honlap jobb és gyorsabb működése érdekében általunk beépített sütik (cookies) által rögzített fenti adatok.
A honlap (weboldal) tulajdonosa és elérhetőségei:
Adatkezelő és a honlap tulajdonosa: Bartolák Mária
5600 Békéscsaba, Kisrét tanya 80.
Telefon: +36 30 953 5900
Kezelt személyes adatok:
A felhasználó, látogatók személyes adatait kizárólag kapcsolattartás céljára használjuk fel. Senki adatát nem használjuk fel más célra, nem adjuk át reklám célokra, s mi sem használjuk reklám terjesztésére. Bűnüldöző szerveknek bírói végzés esetén az adatokat kötelességünk kiadni!
A cookie-k:
A cookie-k segítik a böngészést, javítják a felhasználói élményt. A statisztikai adatok céljából személyes adatokat nem használunk fel, csak az felhasználó és látogatók országát, bejelentkezéseinek számát kezeljük.
Az érintettek jogai:
A felhasználó, látogatók személyes adatait addig őrizzük, amíg az érintett személy ezek törlését nem kérik postai levél, vagy e-mail üzenetben. A felhasználóknak, látogatóknak joga van tájékoztatást kérni az eddig használt adatairól, joga van helyesbítést kérni.
Panaszkezelés:
A látogatóknak lehetőségük van passzal fordulni a NAIH felé, ennek címe megtalálható az interneten, a honlap létrehozásának idején ennek elérhetősége: https://www.naih.hu/
Készítette: Laurinyecz Pál
Made with WebSite X5
Vissza a tartalomhoz